منتظران مهدی(عج)

برخی وظایف و ویژگی های منتظران منجی

1- شناخت پروردگار :
یاران امام مهدی (عج) از جمله کسانی هستند که خداوند را آن گونه که شایسته است می شناسند . حضرت علی (ع) این شناخت والای خداوند را در ایشان اینگونه وصف فرموده است : « مردانی مومن که خدا را آنچنان که شایسته است، شناخته اند ؤ انان، یاران مهدی(عج) در آخر الزمانند.» (1)
امام صادق (علیه السلام )نیز قلبهای آنان را به سان پولاد دانسته و می فرمایند : « آنان مردانی اند که دلهایشان گویا پاره های آهن است. هیچ تردیدی نسبت به خداوند قلبهایشان را نیالاید.» (2)

2- شناخت امام زمان (عج) :
یاران امام مهدی (علیه السلام ) امام خویش را به بهترین وجه می شناسند و این شناخت آگاهانه در تمامی وجودشان رسوخ کرده است. بنابر این یار «او» شدن بدون شناخت آن بزرگوار امکان پذیر نخواهد بود. در روایات فراوانی آمده است که : « هرکه بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلی خواهد مرد» (3)
اگر معرفت به آن حضرت نباشد، دیدن ظاهری ایشان نیز سودی در برنخواهد داشت. کم نبودند کسانی که همواره جمال دلنشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را زیارت می کردند، ولی بهره های چندانی از آن اسوه های اخلاق و نیکی نبردند. امام صادق (علیه السلام) فرمود : هر آن کس که امامش را شناخت و قبل از قیام امام زمان از دنیا رفت، به سان کسی است که در سپاه آن حضرت، خدمتگزاری خواهد کرد، نه، بلکه مانند کسی است که زیر پرچم آن حضرت است. (4)
و آیا بی شناخت او ، می توان هم رزم و هم رکاب او شد !؟

 

3- احترام خالصانه :
از آنجایی که امام حق بزرگی بر گردن پیروان دارد، خداوند متعال احترام او را بر مردم واجب فرموده است . از این رو هر آنچه که مایه بزرگداشت او می شوداز سوی یاران آن حضرت، انجام می گیرد. ایشان این روحیه را در زمان غیبت در خود ایجاد نموده اند تا در زمان ظهور نیز همواره در تمامی امور، احترام آن حضرت را پاس دارند. به راستی کسی که از احترام اندکی به صورت برخواستن به هنگام شنیدن نام آن حضرت کوتاهی می کند، چگونه می تواند در عصر ظهوربه تکریم آن حضرت بپردازدو از جان خود بگذرد!؟
از امام صادق (علیه السلام ) سوال شد: چرا به هنگام شنیدن نام « قائم» لازم است برخیزیم! آن حضرت فرمود: آن حضرت غیبت طولانی دارد و این لقب یادآور دولت حقه آن حضرت و ابراز تاسف بر غربت اوست و لذا آن حضرت از شدت محبت و مرحمتی که به دوستانش دارد به هر کس که حضرتش را به این لقب یاد کند، نگاه محبت آمیز می کند. از تجلیل و تعظیم آن حضرت است که هر بنده خاضعی در مقابل صاحب عصر خود هنگامی که مولای بزرگوارش به سوی او بنگرد، از جا برخیزد، پس باید برخیزد و تعجیل و فرج امر مولایش را از خداوند مسئلت نماید. (5)

4- انتظار راستین فرج :
انتظار راستین که اساس شخصیت یاران امام مهدی (عج) را شکل می دهد، پیشینه ای بس دراز و طولانی در تاریخ شیعه دارد. آخرین فرستاده الهی، انسانها را به روزگاری سراسر نور و روشنی نوید داده و فرموده است : دنیا به پایان نرسد مگر اینکه امت مرا مردی از اهل بیت من رهبری کند که به او مهدی گفته می شود. (6)
امید .و آرزوی تحقق این نوید کلی جهانی و انسانی، در زبان روایات اسلامی، انتظار فرج خوانده شده و ازجمله عبادات، بلکه برترین آنها شمرده شده است. از همین رو علمای بزرگ، انتظار ظهور منجی را یکی از وظایف مهم مردم در عصر غیبت و عنصری اساسی در زمینه سازی و حفظ روحیه مناسب برای درک زمان ظهور ذکر کرده اند. رسول گرامی اسلام(ص) در باب انتظار فرج و اهمیت آن فرموده است: برترین کارهای امت من انتظار فرج از خدای عزیز و جلیل است. (7)
به دون هیچ توضیحی توجه خواننده عزیز را به کلمه «کارها» در متن روایت جلب می نمایم که آن حضرت، انتظار را عمل و کار دانسته اند و نه سکون و بی کاری.

5- خودسازی :
یکی از ویژگی های یاران امام مهدی (عج) در عصر غیبت، خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است که در پی آن، جامعه و دیگرا نیز به این جهت متمایل خماهند شد. شکی نیست که دین داری در عصر غیبت حضرت مهدی (عج) از هر زمان دیگری مشکل تر و طاقت فرساتر است . حضرت امام صادق (علیه السلام) سختی این دوران را اینگونه تصویر نموده اند : صاحب امر غیبتی دارد که در آن هر کس که از دین خود دست بر نداردهمانند کسی است که با کشیدن دستهای خود به ساقه بوته ای تیغ  و خاردار، خارهای آنرا بکند. پس کدام یک از شما با دستهای خود تیغ ها را نگه می دارد؟ سپس آن حضرت مدتی سر به زیر افکنده و فرمودند : صاحب امر دارای غیبتی است، پس بنده خدا باید پرهیزکاری و تقوا پیشه کند و به دین خود تمسک جوید. (8)
اگرچه آزمایش های دینی برای همه ایمان آورندگان در همه زمانها، قانون الهی است،اما در عصر غیبت تمامی عوامل دست به دست هم داده این آزمایش را به کمال خود رسانده است.در این دوران حفظ و نگه داشتن دین، بسیار دشوار بوده و بیشتر مردم به انگیزه های گوناگون ایمان خویش را در زندگی از دست می دهند. آنان که در این گرداب های ترسناک دین خود را حفظ کنند از شان و رتبه ای بس رفیع برخوردار خواهند بود.

/ 0 نظر / 21 بازدید